vsopro - Zeeuwse Stichting Maatwerk

Ga naar de inhoud
landelijke coördinatorengroep
arbeidstoeleiding vso-pro
Interview met Patrick Hallink, landelijk kwartiermaker arbeidstoeleiding pro-vso
.
In de nieuwsbrief van 22 april 2021 schreven we al over de landelijke coördinatorengroep arbeidstoeleiding pro-vso. Arjan Jobse vertegenwoordigt het Zeeuwse praktijkonderwijs en VSO-onderwijs in deze groep. Hij doet dit namens het werkteam ZSM. Hieronder zijn update:

Er is ondertussen al weer het nodige veranderd, meer arbeidsmarktregio’s zijn aange-haakt en de club van coördinatoren wordt groter en groter. Nog niet landelijk maar we zijn op de goede weg.

Ondertussen hebben we ook onze eigen website,  VSOPRO.nl . De website is er in de eer-ste plaats exclusief voor het VSO/PRO. We proberen een instrument te zijn waarmee we elkaar kunnen vinden. Daarnaast staat er nieuws op wat interessant is en over onze doel-groep gaat.

Op de site kunt u ook de brochure vinden “Samenwerken in de regio”, een brochure die gaat over arbeidstoeleiding van VSO/PRO jongeren. Deze brochure is de afgelopen maan-den door het netwerk ontwikkeld.

In de website zit nog wel een aantal fouten, zo staat er een Zeeuwse school op die al niet meer bestaat. Deze fouten zijn doorgegeven en hier wordt aan gewerkt.
Terug naar de inhoud