Parel-sessie Arbeidstoeleiding Anno 2022 - Zeeuwse Stichting Maatwerk

Ga naar de inhoud
Week van het Gespecialiseerd Onderwijs
Parel-sessie Arbeidstoeleiding Anno 2022

De week van 31 oktober tot en met 5 november 2022 was de Week van het GO (Gespecialiseerd Onderwijs). In deze week zijn er verschillende on-line sessies waarbij 'Pareltjes uit de Praktijk' voor het voetlicht werden gebracht. Een van deze Parelsessie ging over Arbeidstoeleiding Anno 2022.

Alleen ga je sneller, samen kom je veel, veel verder

Samenwerking in de arbeidsmarktregio levert een heleboel mooie resultaten op. Zo vertelde Richard Brenkman, netwerkcoördinator Midden-Gelderland over de inzet van de combinatiefunctionaris in de transitie van school naar het echte leven. En Jojanne Lageveen, netwerkcoördinator Zwolle, presenteerde het project onbeperkt meedoen, waar de zichtbaarheid van de pro- en vso-jongeren vergroot wordt om duurzame arbeidsplekken te realiseren.
Terug naar de inhoud