Zeeuwse Stichting Maatwerk

op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
op-maat met perspectief
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
Zeeuwse Stichting Maatwerk
op-maat met perspectief
Ga naar de inhoud
 Ga naar pagina van bestuur, van stuurgroep, van maatwerkgroep, van werkteam  
Kun je iets  niet (meer) vinden kijk dan even op onze 'oude website'
Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld
Uit dit onderzoek blijkt dat jongeren die ooit praktijkonderwijs hebben gevolgd relatief vaak het onderwijs verlaten en economisch niet-zelfstandig worden op achttienjarige leeftijd. Praktijkonderwijs duurt in principe wettelijk tot 18 jaar. Omdat jongeren na het praktijkonderwijs minder vaak doorstromen naar vervolgonderwijs, eindigt de onderwijsloopbaan van deze jongere vaak op achttienjarige leeftijd. Hierdoor is de impact van de beleidsveranderingen die ook op deze leeftijd plaatsvinden, niet duidelijk.

Het Centraal Planbureau heeft in kaart gebracht hoeveel jongeren tussen 16 en 30 jaar een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het doel van dit onderzoek is om daarnaast in kaart te brengen wat hun kenmerken zijn, welke factoren wijzen op een verhoogd risico op afstand tot de arbeidsmarkt, welke subgroepen er binnen deze groep te onderscheiden zijn en waar mogelijk kansen liggen om hun positie te verbeteren.
financieel CV
Een handige tool om het voor werkgevers inzichtelijk te maken wat het betekent om een leerling van onze school een arbeidsovereenkomst aan te bieden. In één overzicht de voordelen van b.v.

  • loonkostenvoordeel (LKV),
  • het lage-inkomensvoordeel (LIV) of
  • loonkostensubsidie krijgt en of de werknemer onder de
  • no-riskpolis valt of in aanmerking komt voor een proefplaatsing.
Ook het totaalbedrag aan tegemoetkomingen staat vermeld.
Kansrijk van School naar Werk
Werkt u in het praktijkonderwijs, bij een entree-opleidingen in het (v)mbo, op het voortgezet speciaal onderwijs? Bent u betrokken bij het vsv-beleid in uw regio? Dan doet u er alles aan om deze jongeren voor te bereiden op zelfstandig functioneren en ze te begeleiden in de overstap van school naar werk. Daar zijn al prachtige werkwijzen en good practices voor ontwikkeld die het behouden meer dan waard zijn.
info voor leerlingen
Er zijn heel veel regelingen en voorzieningen waarvan jongeren gebruik kunnen maken. Vooral met de achttiende verjaardag moeten de nodige stappen worden gezet. Lees verder...

De komende tijd is het echter ook nodig samen te werken met elkaar, met leerbedrijven en gemeenten. Dit om nog betere doorstroom en arbeidstoeleiding te realiseren. Daarover gaat deze conferentie!

19 juni 2019 in 't Spant in Bussum

Leden van bestuur, stuurgroep, maatwerkgroep of werkteam kunnen zich hier aanmelden om door te gaan naar voor hen bestemde pagina's.
Inloggegevens van de oude website zijn niet overgenomen. Registratie dient opieuw plaats te vinden.
'Aanmelden' betekent kennis genomen van en akkoord met de privacyverklaring.
info voor stagebegeleiders-ouders
overzicht updates
bij  elke update van deze website wordt een feed verzonden. Deze feeds zijn o.a. met de app FeedReady te volgen. Ook met andere apps en e-mailprogramma's zijn de feeds te volgen. Het adres is 'https://www.zeeuwsestichtingmaatwerk.nl/x5feed.php'
ZSM-monitoren
Jaarlijks publiceert ZSM een prognose van schoolverlaters VSO/PRO/Entree. ZSM houdt de uitstroom van leerlingen van de aangesloten scholen bij. We blijven die leerlingen ook drie jaar lang volgen. Zo verschijnen regelmatig de prognosemonitor, de uitstroommonitor en de volgmonitor.
wat is ZSM?
Waar staat de stichting voor, wat is het doel en de werkagenda?
Hoe is ZSM georganiseerd?
Wie zijn betrokken?

Lees het HIER.

FeedReady
Steeds op de hoogte blijven van wijzigingen, aanvullingen, het laatste nieuws? Met FeedReady krijg je een waarschuwing na elke update.

Download HIER de app.

De feeds ontvangen in je e-mailprogramma kan ook. Bekijk hier hoe dat gaat.
Terug naar de inhoud