Home - Zeeuwse Stichting Maatwerk

Ga naar de inhoud
actueel
Gevolgen breed offensief
De vier-weken-zoektermijn voor jongeren met een arbeidsbeperking wordt per 1 juli '23 afgeschaft. Zij zijn daarmee niet meer verplicht om vóór hun eventuele bijstandsaanvraag eerst te kijken of zij een opleiding kunnen volgen of werk kunnen vinden.
ZSM niet uniek
ZSM was een van de eerste leden van de coördinatiegroep VSO-PRO. Inmiddels zijn er elders in het land ook prachtige voorbeelden van samenwerkingsnetwerken.
Neem b.v. Noord-Holland Noord+
Hun website staat boordevol interessante informatie.
taakstelling beschut werk
Het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen binnen beschut werk wordt voor elke gemeente jaarlijks door de regering vastgesteld. De taakstelling voor 2023 is bekend. Kijk HIER wat het betekent voor de Zeeuwse gemeentes.
Terug naar de inhoud