archief - Zeeuwse Stichting Maatwerk

Ga naar de inhoud
archief
Simpel Switchen
16-09-2022
Sneller wisselen tussen beschut werk en doelgroepregister
Minister Carola Schouten voor Participatie is voornemens een wetswijziging door te voeren waarmee het doorstromen vanuit beschut werk naar een baan uit de banenafspraak, reguliere baan en weer terug makkelijker wordt. Ingangsdatum 1 juli 2023.
drempel Banenafspraak verlaagd
26-07-2022
  • Kan het zijn dat door 'nieuwe' instroom in de Banenafspraak gemeentes eerder aan hun taakstelling komen?
  • Betekent dat dat onze schoolverlaters nóg meer en langer op wachtlijsten komen?
Nieuwe directeur
19-07-2022
Op 1 augustus 2022 start Annemiek Smet (36) als directeur van Praktijkschool Hulst. Samen met de directie van het Reynaertcollege draagt Annemiek verantwoordelijkheid voor het (praktijk)onderwijs in de regio Hulst en omstreken.
Realiseren van aantal banen voor arbeidsbeperkten verdient impuls
Doelstelling banenafspraak niet gehaald
09-07-2022
Het aantal gerealiseerde banen binnen de banenafspraak blijft achter bij de doelstelling. Dat blijkt uit de totaalcijfers van 2021. Tijd om de banenafspraak een impuls te geven en te kijken naar het uitbreiden van de doelgroep. Dat schrijft minister Schouten in haar brief (07-07-2022) aan de Tweede Kamer.
Wat is passend onderwijs?
21-06-2022
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is het zelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig. En soms onderwijs op een andere, speciale school.
uitstroomprognose 2021-2022
17-05-2022
Dit schooljaar 2021-2022 zijn er ruim 300 schoolverlaters vanuit VSO-scholen en scholen voor PraktijkOnderwijs. Waar gaan deze schoolverlaters volgens de verwachting van de scholen naar toe?  Gaan ze werken, gaan ze doorleren, of gaan ze naar dagbesteding? Hieronder ziet u de cijfers.
Netwerkrelaties PrO VSO met werkgevers
13-05-2022
In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek dat Bureau Bartels
uitgevoerd heeft naar de samenwerking tussen vso-pro scholen en werkgevers.
Op veel fronten een feest van herkenning, maar het biedt ook een aantal waardevolle
suggesties en concrete aanknopingspunten. Vooral vanuit werkgevers!

Kwartaalcijfers UWV: aantal plaatsingen banenafspraak blijft stijgen, doel 2021 niet gehaald
09-05-2022
In de nieuwe kwartaalcijfers van UWV zet het eerder ingezette herstel van de banenafspraak zich voorzichtig voort. Het aantal banen nam namelijk ook in het laatste kwartaal van 2021 toe, maar desondanks is de ambitie voor 2021 niet behaald.
samen werken
in de regio
02-05-2022
ZSM vertegenwoordigt de arbeidsmarktregio Zeeland in het landelijk netwerk van coördinatoren VSO-PRO. Het is de bedoeling dat álle 35 arbeidsmarktregio's in Nederland een cioördinator leveren. Patrick Hallink is landelijk kwartiermaker van dit project, hij vertelt er meer over.
Dubbele kinderbijslag
Heeft een jongere van het CIZ een indicatie WLZ gekregen dan bestaat er waarschijnlijk ook recht op dubbele kinderbijslag. De voorwaarden, het kind:
  • is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18
  • woont minimaal 4 nachten per week thuis
  • heeft een indicatie WLZ
Individuele studietoeslag
Jongeren die op school zitten maar die vanwege hun handicap niet de mogelijkheid hebben om een centje bij te verdienen kunnen gebruik maken van deze regeling. Per 01-04-2022 zijn door de overheid bedragen vastgesteld. Een scholier van 18 jaar kan € 150,- per maand ontvangen. Een 19-jarige heeft recht op € 180,-
nieuwe website
Orionis Walcheren heeft een nieuwe website. Voor scholen, leerlingen en werkgevers een aanrader om eens te bezoeken. Er staat erg veel informatie op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Walcherse informatie, maar ook algemene regelingen en voorzieningen.
uitstroommonitor
Uitstroomgegevens van VSO- en PRO-schoolverlaters in het schooljaar 2020-2021
Young Impact
Young Impact helpt om jongeren in hun kracht te zetten op een manier die bij hen past. Op initiatief van ZSM zetten ook Zeeuwse scholen Young Impact-projecten op.
ZSM in landelijke coördinatorengroep
Landelijk wordt een coördinatorengroep opgezet met vertegenwoordigers uit alle arbeidsmarktregio's in Nederland.
Sterk Techniek Onderwijs Zeeland (STOZ)
STOZ probeert samen met Het Huis van de Techniek Zeeuwse jongeren te interesseren voor techniek en logistiek....
Terug naar de inhoud